Posty

Opłaty środowiskowe

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w istnienie akt prawny z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która wprowadziła zmianę w ustawie spośród dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie zasad realizowania obowiązku sprawozdawczego z tytułu opłat w ciągu korzystanie ze środowiska. Zgodnie spośród nowym brzmieniem art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie wnosi się opłat spośród tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska z wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku jak roczna stopień opłaty spośród tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska z wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się dodatkowo wykazów i informacji, o których sposób mówienia w art. 286 ust. 1 zaś 1a.

Zwolnienie obejmuje wykazy w ciągu rok kalendarzowy 2016 natomiast dotyc…